Uitnodigingen kunstexposities

Het is altijd weer een uitdaging en genot om te werken aan de uitnodigingen van kunstexposities!

 

 Kaartenwaaier

30 inspiratiekaarten voor het project Naar een onderzoekende cultuur bestemd voor regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het Ministerie van OCW bestemd voor een lerarentraining.Spel

Gedragen gedrag is een spel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over gedragingen in de context van verschillende thema's.Posters