Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Zij richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW.Medicom Conference Reports

Medicom Conference Reports geven verslag van de highlights en ontwikkelingen, gepresenteerd op de specialistische conferentie, van de verschillende medische vakgebieden.

 Centrum Zijnsoriëntatie

Centrum Zijnsoriëntatie,  biedt opleidingen en workshops gericht op persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Daarnaast verzorgd ze verschillende retraites, cursussen en workshops waaronder meditatie.Centrum HVO

Centrum Humanistische Vorming (Centrum HVO) heeft als mottto ‘Onderwijs en opvoeding met hart, hoofd en handen’. Hiermee richt het centrum haar activiteiten op onder andere de werkterreinen onderwijs en opvoeding en op praktische en theoretische vragen van professionals en instellingen, die met brede vorming (bildung), levenskunst en levensbeschouwing te maken hebben.